Proměna lokality Vršovice - Bohemians

Vršovice

Lokalita

Vedoucí projektu

2022

Zahájení

Dostupná Praha 10

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

2026 - 2027

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Hlavní město Praha
Architekt / projektant
ateliér Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Zhotovitel
Aktuální stav
v přípravě, architektonickou soutěž vyhrála kancelář z Brna Kuba & Pilař
Zahájení
2022
Dokončení
2026 – 2027
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Dostupná Praha 10
Cíl
Opatření
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Nájemní městský dům, rekonstrukce fotbalového stadionu Ďolíček a výstavba sportovní haly Přípotoční. Proměna důležité lokality ve Vršovicích včetně záchrany legendárního fotbalového stánku Bohemians konečně získává konkrétní obrysy. Koordinací rozvoje lokality byla pověřena Pražská developerská společnost.

Bytový dům Vršovická

Hlavní město Praha připravuje projekt domu Vršovická s městským nájemním bydlením společně s řešením širších vztahů a kultivací veřejného prostoru a přilehlých břehů Botiče. Na městském pozemku o rozloze necelých 12.000 m2 plánuje výstavbu bytového domu s cca 100 – 140 nájemními bytovými jednotkami určenými pro zaměstnance tzv. klíčové infrastruktury, jako jsou například záchranáři, policisté nebo učitelé. V přízemí domu budou prostory pro občanskou vybavenost. Součástí projektu bude i parková úprava pozemku směrem k Botiči, příprava cyklostezky a výstavba lávky propojující ulici Sámova a Dannerovův park. To vše v souladu s koncepcí rozvoje veřejných prostranství městské části Praha 10.

Areál fotbalového stadionu Ďolíček

Hlavní město Praha připravuje projekt revitalizace stadionu Bohemians a stavbu polyfunkčního administrativního domu s integrovanou tribunou při ulici Vršovická.

Fotbalový stadion je v současné době ve špatném technickém stavu. Spolu se samotným areálem budou upraveny i navazující veřejné prostory a zlepší se prostupnost územím. Vypsání architektonické soutěže na stadion je podmíněno ještě zpracováním a vyhodnocením ekonomické analýzy provozu a využitelnosti stadionu.

Sportovní hala Přípotoční

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskou částí Praha 10 připravují projekt výstavby nové sportovní haly pro žáky, veřejnost a sportovní kluby. V rámci budovy by měla vzniknout i nová parkovací stání.

Vypsání architektonické soutěže na sportovní halu je podmíněno ještě zpracováním a vyhodnocením technické studie a ekonomické analýzy provozu a využitelnosti haly.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*