Osvětové akce se zaměřením na podporu alternativní dopravy.

Lokalita

Šimona Huitric

Vedoucí projektu

-

Zahájení

námět

KS

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
KS
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
námět
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Šimona Huitric
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
DOSTUPNÁ PRAHA 10
Cíl
Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový pohyb
Opatření
Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
akce uskutečněna
Kapitola rozpočtu
63

Popis projektu

Podpora akcí např. Do práce na kole, Pěšky do školy, Týden mobility, Pražské cyklozvonění.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*