Nový Eden polyfunkční dům

Vršovice

Lokalita

Lucie Kučerová

Vedoucí projektu

červenec 2022 (zahájení JŘBU)

Zahájení

Moderní Praha 10, Akční plán 2021, OŽR, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

záměr

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

prosinec 2027 (realizace)

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
ohboi s.r.o./JIKA – CZ s.r.o.
Zhotovitel
není dosud vybrán
Aktuální stav
v přípravě
Zahájení
červenec 2022 (zahájení JŘBU)
Dokončení
prosinec 2027 (realizace)
Odkaz
https://www.praha10.cz/novyeden
Vedoucí projektu / aktivity
Lucie Kučerová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
usnesení ZMČ
Kapitola rozpočtu
11

Popis projektu

Tzv. Nový Eden, současný Kulturní dům Eden a jeho okolí, se má proměnit v žádanou městskou adresu, kde občané najdou moderní budovu s byty i multifukčním sálem a výrazně oživený veřejný prostor. Komplexně byly řešeny všechny vztahy a vazby v území, a to se zapracováním podnětů obyvatel Prahy 10. Autory návrhu, jenž zvítězil v mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěži, jsou architektonický ateliér ohboi a projekční společnost JIKA-cz.

Nový městský dům má vzniknout na místě současného, několik let zavřeného KD Eden. Celý záměr je koncipovaný tak, že novostavba se ocitne v přirozeném těžišti výrazně proměněného veřejného prostoru. Na sever se otevře parter do pěšího bulváru, na východ od objektu vznikne veřejné náměstí. Mezi budovami bude prostor pro konání venkovních kulturních akcí, které bude možné pořádat také v amfiteátru u paty pěší lávky. Tam, jižně od městského domu, je plánovaný vznik parku, Drážní promenády.

Před oficiálním zahájením zpracování DÚR zadala MČ zpracování Výchozího ekonomického vyhodnocení projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí, jehož součástí je i analýza KD Eden. Na základě vyhodnocení tohoto podkladu bude rozhodnuto o dalším pokračování projektové přípravy Polyfunkční dům Nový Eden.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*