Nové Vršovice: Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10

Vršovice

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

listopad 2016

Zahájení

Moderní Praha 10, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

říjen 2017

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
UNIT architekti s.r.o.
Zhotovitel
totožný s architektem/projektantem
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
listopad 2016
Dokončení
říjen 2017
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/generel-verejnych-prostranstvi
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Dílčí generel doplňuje Generel veřejných prostranství městské části o podrobnější vrstvu, a to v územích s komplikovanější strukturou veřejných prostranství.

V rámci řešeného území jsou určena místa s největším potenciálem možných úprav veřejných prostranství. Jedná se o místa, která jsou z pohledu fungování lokality nejdůležitější.

Vzhledem k urbanistickým specifikům lokality Nových Vršovic (řešená lokalita je vymezená ulicemi Ruská, Bělocerkevská, Vladivostocká a Litevská) se soustředí i na prostory v bezprostředním okolí domů a stanovuje podmínky pro jejich využití nejen jako veřejná prostranství, ale i soukromé zahrady a dvory.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*