Nadstandardní péče o veřejné areály a parky

Území Prahy 10

Lokalita

Eva Furnadžiev

Vedoucí projektu

červenec 2020

Zahájení

Udržitelná Praha 10, Projektová karta, Majetková a.s., Jana Komrsková

Majetková, a.s.

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Majetková, a.s.
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
MČ Praha 10, Praha 10 – Majetková, a.s.
Aktuální stav
v realizaci
Zahájení
červenec 2020
Dokončení
Odkaz
V případě zájmu se obracejte na příslušného garanta odboru.
Vedoucí projektu / aktivity
Eva Furnadžiev
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Udržitelná Praha 10
Cíl
Kvalitní péče o životní prostředí
Opatření
Udržovat čistotu veřejných prostranství
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

MČ Praha 10 zahájila projekt nadstandardního úklidu prostor veřejných areálů (Gutovka, Malešický park) a dříve neudržovaných zákoutí naší městské části (Bohdalec, oblast mezi Černokosteleckou a Heldovou, uličky poblíž Hamerského rybníku, okrajové části Zahradního města, uličky poblíž trati mezi nádražím Vršovice a nádražím Strašnice až k Radošovické a dopravní uzly Skalka a Strašnice včetně jejich širokého okolí). Lokality byly vytipovány pracovníky odboru životního prostředí a rozvoje (OŽR) na základě jejich dlouhodobých zkušeností, velká pozornost při tom byla věnována i podnětům ze strany obyvatel. Jde o deset ucelených lokalit a základní frekvence je nastavena v intervalu 1x 14 dnů. Výjimkou je prostranství kolem metra Skalka, kde se uklízí 2x týdně (na pozemcích ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, dochází k významnějšímu znečištění a úklidové činnosti jsou zde, s ohledem na zvýšený pohyb osob v místě, zcela nedostatečné) a plochy zeleně v blízkosti stanice metra Strašnická (1x týdně). Úklidové činnosti provádí společnost PRAHA 10 – Majetková a.s., správní firma MČ Praha 10. Městská část tak má přímý vliv na kvalitu služby, a v případě potřeby může docházet k operativním úpravám četnosti úklidu či lokalit, kde probíhá. Pro zachování optimálního vzhledu i méně frekventovaných lokalit na Praze 10 je potřebné, aby zde určitá forma čištění probíhala. Významnějším posunem k zlepšení čistoty je pravidelný úklid v blízkosti stanic metra Skalka a Strašnická, nebo nárazové odstranění nečistot v plochách bez kontinuálně prováděné údržby.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*