Měsíčník Praha 10, Interní zpravodaj Úřadu městské části Praha 10.

Lokalita

Jan Hamrník

Vedoucí projektu

-

Zahájení

v realizaci

KS

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
KS
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
v realizaci
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Jan Hamrník
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
OTEVŘENÁ PRAHA 10
Cíl
Kvalitní radnice sloužící lidem
Opatření
Transparentní radnice
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
akce uskutečněna
Kapitola rozpočtu
63

Popis projektu

Zajištění informovanosti občanů. Zajištění informování pracovníků úřadu o novinkách na úřadě a tím zvyšovat sounáležitost s úřadem.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*