Manuál spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Území Prahy 10

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

červen 2019

Zahájení

Moderní Praha 10, Projektová karta, OŽR, Martin Valovič

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

březen 2020

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Městská část Praha 10
Architekt / projektant
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. arch.Vít Řezáč, Ing. arch. Laura Jablonská, © Ústav prostorového plánování, FA ČVUT v Praze
Zhotovitel
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
červen 2019
Dokončení
březen 2020
Odkaz
https://www.verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/metodika-spoluucasti-privatniho-sektoru-na-verejnych-vydajich
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Moderní Praha 10
Cíl
Sebevědomý přístup MČ Prahy 10 při rozvoji území
Opatření
Zlepšování koordinace záměrů v území se soukromými investory
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Záměrem unikátní metodiky je motivovat developery k finanční spoluúčasti na veřejné infrastruktuře. MČ Praha 10 získá finance na svou veřejnou infrastrukturu a soukromý stavebník bude předem znát podmínky pro výstavbu, svoji spoluúčast a její požadovanou výši. Metodika s názvem „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“ vznikla ve spolupráci s Ústavem prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze. V rámci její tvorby byla podrobně analyzována praxe v této oblasti ve vybraných evropských zemích. I na základě těchto rešerší byla stanovena samotná rámcová pravidla pro spolupráci stavebníků s městkou částí Praha 10. Snahou je nastavení vzájemného partnerství dotčených stran vedoucí ke kvalitnímu územnímu rozvoji Prahy 10.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*