Krajinářská studie Trojmezí

Záběhlice

Lokalita

Jiří Zákostelný

Vedoucí projektu

únor 2022

Zahájení

Zelená Praha 10, Moderní Praha 10

Odbor Kancelář hlavního architekta

Odbor

prosinec 2022

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor Kancelář hlavního architekta
Investor
Hlavní město Praha
Architekt / projektant
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Zhotovitel
Aktuální stav
v přípravě
Zahájení
únor 2022
Dokončení
prosinec 2022
Odkaz
https://iprpraha.cz/trojmezi
Vedoucí projektu / aktivity
Jiří Zákostelný
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Zelená Praha 10, Moderní Praha 10
Cíl
Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Opatření
Posilovat sounáležitost obyvatel s večřejným prostorem
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

Magistrát hl. m. Prahy podepsal v roce 2021 s městskými částmi Praha 4, 10, 11 a 15 memorandum o společném postupu při plánování využití lokality tzv. Trojmezí. Jedná se o lokalitu, která je součástí přírodního parku Hostivař-Záběhlice a všechny tyto městské části ji obklopují.

Rada hlavního města následně pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracováním krajinářské studie. Cílem studie je definovat přírodní hodnoty Trojmezí a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času. Do přípravy celé studie se bude moci zapojit i veřejnost.

Pořízení studie je jedním z prvních kroků na cestě ke společné dohodě mezi všemi zúčastněnými. Vedle toho bude třeba zajistit potřebné majetkoprávní dohody mezi hlavním městem Prahou a vlastníky pozemků.

Krajinářská studie prověří možnosti pro vybudování zázemí rekreačních aktivit, které nebudou nevyžadovat rozsáhlé stavební práce a současně budou respektovat cenné přírodní hodnoty území. Zaměří se také na rozčlenění velkých polí remízky, stromořadími a mezemi nebo třeba na celkově lepší hospodaření s vodou. Bude obsahovat i návrh na vznik sítě cyklostezek a pěších cest, případně stezek pro vyjížďky na koních. Studie se soustředí i na nalezení vhodné varianty napojení na dopravní infrastrukturu.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*