Historické jádro Starých Malešic

Malešice

Lokalita

Vedoucí projektu

-

Zahájení

Kulturní Praha 10, Udržitelná Praha 10

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Investor
Magistrát hl. m. Prahy
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
v přípravě
Zahájení
Dokončení
Odkaz
V případě zájmu se obracejte na příslušného garanta odboru.
Vedoucí projektu / aktivity
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Kulturní Praha 10, Udržitelná Praha 10
Cíl
Opatření
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

STATEK V SRDCI MĚSTA

„Rekultivace statku Malešice“ je probíhající partnerský projekt v gesci Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen “MHMP”). V rámci příprav dochází ke spolupráci MHMP, MČ Praha 10 a dalších subjektů (především z neziskového sektoru). Cílem projektu je celková rekultivace statku včetně přilehlých zelených prostranství. MČ Praha 10 poskytla pro tyto účely své dřívější podklady a studie k revitalizaci Malešického náměstí.

Magistrát hl. m. Prahy v části objektu provozuje sociální službu pro lidi bez přístřeší.

Samostatně pak MČ Praha 10 podpořila snahu o oživení budovy Malešického zámku, který je hlavní památkou celého areálu i Malešic a měl by v budoucnu sloužit jako kulturně-komunitní centrum čtvrti.

CANEVALLE: OŽIVME MALEŠICKÝ ZÁMEK

ZÁMEK A MÍSTNÍ KOMUNITA

Cílem nové místní platformy CANEVALLE je obnova budovy Malešického zámku a jeho využívání pro kulturní a komunitní aktivity. Sdružení malešických spolků a iniciativy Naše Malešice jedná s pražským magistrátem o základní opravě a zpřístupnění této nemovité kulturní památky v prostorách bývalého statku.

Projekt obnovy zámku vzniká z podpory hl. m. Prahy, které podporuje jeho oživení zdejšími sousedskými aktivitami nejen ve prospěch Malešic. Cílem je též do budoucna podpořit postupnou revitalizaci celého náměstí a historického jádra obce.

Proč Canevalle?

Canevalle je příjmení rodiny italských barokních architektů a stavitelů, původem z Lombardie, kteří působili v 17. a 18. století v Praze a dalších oblastech v Čechách. Zámek byl v Malešicích postaven v letech 1686 až 1689 stavitelem Giovanni Jacopo Canevalle, který se podílel na stavbě Toskánského paláce, Jízdárny pražského hradu i mnoha kostelů a dalších staveb.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*