Dotační program pro děti ZTP/P.

Lokalita

Linda Zákorová

Vedoucí projektu

-

Zahájení

pokračující

OSO

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
OSO
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
pokračující
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Linda Zákorová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
PŘÁTELSKÁ PRAHA 10
Cíl
Kvalitní sociální péče a služby
Opatření
Financování sociální péče a služeb
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
51

Popis projektu

Dotační program na podporu dětí z městské části Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Poskytnuté finanční prostředky pomohou dětem s těžkým zdravotním postižením i pečujícím osobám, které se v době, kdy jejich dítě navštěvuje školní vyučování, mohou věnovat svým potřebám a tím čerpat sílu na další péči.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*