Depo Hostivař - nová tramvajová smyčka

Strašnice

Lokalita

František Daníček

Vedoucí projektu

březen 2022

Zahájení

Dostupná Praha 10

Odbor dopravy

Odbor

srpen 2022

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
Odbor dopravy
Investor
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Architekt / projektant
METROPROJEKT Praha, a.s
Zhotovitel
EUROVIA CS
Aktuální stav
dokončeno
Zahájení
březen 2022
Dokončení
srpen 2022
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
František Daníček
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
Dostupná Praha 10
Cíl
Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava
Opatření
Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy
Charakter projektu
neuvedeno
Způsob ukončení
neuvedeno
Kapitola rozpočtu
neuvedeno

Popis projektu

DOČKÁME SE JIŽ BRZY!

V lokalitě bude nově zřízena tramvajová smyčka s upraveným autobusovým obratištěm, která umožní přiblížit tramvaje až ke stanici metra Depo Hostivař včetně prodloužení spojů ze současné smyčky Černokostelecká. Projekt se tak stane první vlaštovkou při budování nového terminálu. Realizace stavby byla zahájena v březnu 2022 a dokončení je plánováno na srpen 2022.

BUDE „ZELENĚJŠÍ” S DOSTATEČNOU KAPACITOU

Součástí projektu tramvajové smyčky je i úprava autobusového obratiště a přilehlých ploch. Kolejiště bude v maximální možné míře zatravněno a v nových i upravovaných plochách zeleně mimo koleje a komunikace proběhne výsadba nových stromů. Počet kolejí a uspořádání smyčky odpovídá náročnému požadavku na možné ukončení linek a současně i zajíždění linek z Černokostelecké ulice. Proto zde mají tramvaje navrženy tři nástupiště – pro výstup, pro nástup směr do centra a pro nástup směr z centra. Ve výhledu příštího desetiletí je plánováno prodloužení tramvajové trati východním směrem do Štěrbohol, takže smyčka je připravena i pro ukončení spojů z východní strany. Čtvrté nástupiště bez kolejí bude sloužit autobusovým linkám. Investorem stavby tramvajové smyčky je Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost.

více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*