Centrum pro děti a mládež - nízkoprahové zařízení.

Lokalita

Linda Zákorová

Vedoucí projektu

-

Zahájení

záměr

OSO

Odbor

-

Dokončení

Základní informace k projektu
Aktuální stav
Co konkrétně projekt přinese a komu (cílové skupiny)?
Odbor (garant)
OSO
Investor
MČ Praha 10
Architekt / projektant
Zhotovitel
Aktuální stav
záměr
Zahájení
Dokončení
Odkaz
Vedoucí projektu / aktivity
Linda Zákorová
Oblast strategického plánu udržitelného rozvoje
PŘÁTELSKÁ PRAHA 10
Cíl
Kvalitní sociální péče a služby
Opatření
Financování sociální péče a služeb
Charakter projektu
neinvestiční
Způsob ukončení
závěrečná zpráva
Kapitola rozpočtu
51

Popis projektu

Zajištění provozu zařízení, které poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby cílové skupině děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Zařízení funguje na principu nízkoprahovosti.
více

Deník projektu

DatumAktivita / stav projektu

Deník projektu

Přidat záznam do deníku projektu.

Projekt*
Datum*
Popis akce / aktivity*