9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.?

V roce 2019 proběhl sběr dat v rámci „Pocitové mapy“ (otázka: “Kde se necítím bezpečně”), zároveň MČ Praha 10 sbírala podněty od občanů Co zlepšit na Praze 10. Výstupy byly předány Policii ČR a Městské policii k přijetí vlastních opatření. Některé případy řeší přímo Oddělení bezpečnostního managementu a Komise bezpečnostní.

Na MČ Praha 10 nejsou tzv. vyloučené lokality, vzhledem k tomu je vnímáni obyvatel rozloženo převážně na celé území MČ, kde jsou indikovaná místa s horším vnímáním kriminality předávána PČR a MP k provedení vlastních opatření. Zdrojem patogenních informací jsou tedy hlavně občané, kteří se s důvěrou na orgány MČ obrací. Každý měsíc probíhá jednání Komise bezpečnostní RMČ Prahy 10 za účasti vedení bezpečnostních složek IZS. Na tomto jednání je řešena aktuální situace. Vzhledem k setrvalému úbytku nápadu trestné činnosti je situace stabilní. Obyvatele v roce 2020 a letos přednostně také aktuálně zajímá dodržování epidemiologických opatření vyhlašovaných v rámci nouzového stavu Vládou ČR. V této návaznosti je indikováno přestupkové chování části obyvatel, která se převážně rekrutuje s řad osob bez domova, alkoholiků a osob závislých na OPL.

Kromě reálné kriminality pocit bezpečí značně ovlivňují další vlivy, například sdělovací prostředky, internet, sociální sítě atd. Dochází tak nárazově k možnému kolísání v této míře obav obyvatelstva z kriminality.

Veškeré relevantní informace a podněty jsou bezodkladně předávány jak Policii ČR, tak Městské policii k provedení dalších vlastních opatření. Rovněž zdejší Oddělení bezpečnostního managementu v rámci institutu místního šetření, využívá místní a osobní znalosti pro omezování tohoto negativního chování. MČ Praha 10 pracuje též s tzv. mapou kriminality.

V roce 2019 dále MČ Praha 10 uspořádala dotazníkové šetření indikátoru A1 ECI mezi 500 respondenty, jak subjektivně hodnotí svůj pocit bezpečí v několika různých životních situacích.