9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné činy)?

Ve statistikách kriminality je území MČ Praha 10 rozděleno do tří teritorií PČR:

  • V teritoriu Vršovice došlo k meziročními poklesu zaznamenaných trestných činů o 332 mezi lety 2019 a 2020. V roce 2020 bylo spácháno celkem 1568 trestných činů ( -17,4%). Nejvyšší pokles lze zaznamenat v oblasti krádeží věcí z automobilu a další majetkové tr. činnosti. 
  • V teritoriu Strašnice došlo k meziročnímu nárůstu zaznamenaných trestných činů o 97 mezi lety 2019 a 2020. V roce 2020 bylo spácháno celkem 1151 trestných činů (+ 9.2%). Jednalo se zejména o majetkovou tr. činnost.
  • V teritoriu Zahradní Město došlo k meziročnímu poklesu zaznamenaných trestných činů o 160 mezi lety 2019 a 2020. V roce 2020 bylo spácháno celkem 697 trestných činů (-18,6%). Nejvyšší pokles lze zaznamenat v oblasti krádeží věcí z automobilu a další majetkové tr. činnosti.

Celkový nápad trestné činnosti na MČ Praha 10 činil tedy 3416 trestných činů. (-10,3%).

Pozitivně lze hodnotit pokles celkové trestné činnosti na MČ Praha 10 o 395 trestných činů (-10,3%).

Zdroj dat: https://www.mapakriminality.cz/#