9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?

Dobrovolnictví je oblast, které věnuje MČ Praha 10 dlouhodobě náležitou pozornost.

Dobrovolnická služba je definována zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolníci poskytují své služby potřebným, a to ve svém volném čase bez nároku na odměnu. MČ Praha 10 si velmi váží této užitečné a potřebné činnosti, proto se snaží dobrovolnickou činnost ocenit, a to jak volbou „Dobrovolníka roku“, tak i akcí „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“.

Ve „Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021–2024“ je podpora dobrovolnictví dlouhodobě zakotvena v prioritě 6.

MČ Praha 10 podporuje služby dobrovolníků, kteří pomáhají občanům Prahy 10. Nejvýznamnější podporou je poskytování dotací organizacím, které spolupracují s dobrovolníky. Dobrovolnictví je dlouhodobě prezentováno na sociálním a zdravotním portálu, v katalogu sociálních a návazných služeb a samozřejmě i na veletrhu sociálních a návazných služeb. Na sociálním a zdravotním portálu je dobrovolnictví věnovaná samostatná záložka, a to včetně organizací, které v oblasti dobrovolnictví poskytují své služby občanům Prahy 10.

V případě špičky je zde možnost aktivizace skupiny dobrovolníků, jenž čítá několik desítek dobrovolníků ovšem s klesající poptávkou (situační) jejich počet klesá na jednotky.

V situaci COVID, I. vlna, se dobrovolníci registrovali pod MČ a byli evidováni, bohužel nelze však identifikovat profesní zaměření jednotlivců, neboť tato informace není sdělována.

MČ na skutečnost dobrovolníků – aktivních občanů nahlíží jako na vysoce přínosnou a důležitou.

Dobrovolník roku

MČ Praha 10 chce anketou „Dobrovolník roku“ vyjádřit svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu a ocenit podle svých možností každoročně několik dobrovolníků, jejichž činnost si v předchozím roce zasloužila nejvyššího uznání. Současně chce vyhlašovatel s využitím ankety upozornit co nejširší veřejnost na to, že v případě dobrovolníků se nejedná o jednorázovou činnost, jako je např. náhodná pomoc někomu blízkému, nýbrž o činnost soustavnou a relativně dlouhodobou. Cílem akce je zlepšit povědomí co nejširší občanské veřejnosti o významu a hodnotách dobrovolnictví pro MČ Praha 10 a současně upevnit své vztahy s neziskovým sektorem.

Dobrovolník roku 2017

 • Počet nominovaných dobrovolníků: 11
 • Počet oceněných dobrovolníků: 10
 • Datum předání ocenění: 13. 12. 2017 (Vršovický zámeček)

Dobrovolník roku 2018

 • Počet nominovaných dobrovolníků: 9
 • Počet oceněných dobrovolníků: 9
 • Datum předání ocenění: 3. 12. 2018 (Vršovický zámeček)

Dobrovolník roku 2019

 • Počet nominovaných dobrovolníků: 10
 • Počet oceněných dobrovolníků: 9
 • Datum předání ocenění: 5. 12. 2019

V roce 2020 se akce z důvodu nepříznivé epidemické situace nekonala.

Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti

Podpora činnosti dobrovolníků v oblasti sociálních a návazných služeb je jedním z pilířů komunitního plánování sociálních a návazných služeb a v jeho rámci se také akce již několik let uskutečňuje v KD Barikádníků. Akci pořádá MČ Praha 10 od roku 2013 se záměrem ocenit dobrovolnickou činnost v sociální oblasti. Pro dobrovolníky jsou každoročně připraveny drobné dárky a doprovodný hudební program. Vzhledem k tomu, že v dobrovolnické činnosti působí lidé různého věku, je v rámci akce zajištěno pro dobrovolníky – rodiče i hlídání dětí ve výtvarném koutku.

Poděkování dobrovolníkům 2017

 • Počet zúčastněných dobrovolníků: 98
 • Počet zastoupených organizací: 17
 • Datum konání akce: 18. 9. 2017

Poděkování dobrovolníkům 2018

 • Počet zúčastněných dobrovolníků: 95
 • Počet zastoupených organizací: 13
 • Datum konání akce: 10. 9. 2018

Poděkování dobrovolníkům 2019

 • Počet zúčastněných dobrovolníků: 92
 • Počet zastoupených organizací: 10
 • Datum konání akce: 9. 12. 2019

V roce 2020 se akce z důvodu nepříznivé epidemické situace nekonala.

V rámci MČ Praha 10 působí organizace zajišťující dobrovolnickou činnost občanům Prahy 10. Současně této problematice MČ Praha 10 zejména v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb věnuje velkou pozornost.

Městská část Praha 10 se zároveň zapojuje do dobrovolnických akcí, např. Ukliďme Česko (Společně uklidíme Desítku), Potravinová sbírka.

V roce 2020 byli dobrovolníci vyzýváni a shromažďováni pomocí webu MČ, FB, plakátů, pro pomoc v období nemoci COVID-19. Ihned v květnu 2020 vznikla např. centrální telefonní linka pomoci, jejímž smyslem bylo propojovat nemohoucí osoby s dobrovolníky, kteří byli ochotno bezúpltně zajišťování příslušným osobám nákupy, vyzvedávání léků, ev. i drobný úklid v domácnosti. 

V roce 2020 se také posílila spolupráce při řešení problémů spojených s pandemií, jednotlivé organizace i prostřednictvím odboru sociálního nabízely své služby, přizpůsobené aktuálním potřebám a situaci. Organizace, které nemohly poskytovat svoje standardní služby, ve většině případů přizpůsobily služby potřebám situace a poskytovaly služby mimo rámec (většinou právě jako služby dobrovolnické).

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb).