9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek/dříve občanské sdružení, NNO, církev apod.)?

MČ Praha 10 má pro nouzové ubytování osob zřízeny dva „krizové byty“ se základním vybavením (postele, stůl se židlemi, nádobí, koupelna, záchod, kuchyňská linka, vařič, mikrovlnná trouba). Dále je k dispozici osm míst na ubytovně pro učitele.

V případě velkého množství osob, které budou muset být v důsledku mimořádné události (přírodní katastrofa, průmyslová havárie aj.) ubytováni, budou tyto osoby ubytováni v tělocvičnách základních škol.

V červnu roku 2019 bylo zřízeno Kontaktní centrum pro bydlení, které kromě poskytování informací o dostupném a sociálním bydlení zprostředkovává poradenství ve složitějších případech. Občanům nabízí například kontakt na právníka nebo občansko-právní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční poradenství, prevenci zadlužení a mnoho dalšího. Městská část také v roce 2019 schválila “Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“, které kladou důraz na dostupné a sociální bydlení.

Obložnost krizových bytů je nahodilá, dle situace. V roce 2020 pouze 1 byt obsazen a 1 místo na ubytovně, v roce 2019 nebyl žádný z bytů obsazen. Kapacitu vnímáme jako dostatečnou.

Dále jsou zde soukromé ubytovny, např. Ubytovna v ulici Nad Slávií (cca 70 lůžek), v ulici Štěchovická, v ulici Černokostelecká. 

Koncepční přístup k rozdělování bytů potřebným deklaruje i zakotvení dostupného a sociálního bydlení ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” (Oblast 9. Praha 10 přátelská, 9.4. Dostupné a sociální bydlení, 9.4.1. Systémově reagovat na potřeby v oblasti bydlení).

Krizové byty v roce 2021 byly využívány minimálně. Důvodem je, že tyto byty jsou vyčleněny skutečně na existenční krize, do kterých se v toto roce klienti OSO nedostávali. Přičítáme to zejména bytové politice městské části, kdy bytovou situaci klienta v složité sociální situaci vyřeší běžný proces během několika měsíců. Kontaktní centrum pro bydlení odbavuje měsíčně desítky klientů. Pracovníci řeší otázky týkající se možnosti získat bydlení a otázky související – zadluženost, exekuce. Klienty taktéž odkazuje na sociální poradenství sociálních pracovníků. Jeden sociální pracovník je začleněn přímo do činnosti kontaktního centra bydlení. Upřednostňovány při přidělení bytů jsou (bonifikace v rámci hodnocení podle Zásad): Závažnost a délka trvání bytové nouze, počet a věk nezaopatřených dětí v domácnosti, jiné faktory zvýšené zranitelnosti (hrozba odebrání dětí, možnost návratu dětí do rodiny, těhotenství, samoživitel), rizikové situace a překážky (návrat z náhradní rodinné péče či dětského domova, oběť domácího násilí, vysoký věk), zdravotní stav.

MČ Praha 10 zareagovala na situaci související s pandemií COVID-19. Připravila balíček pomoci: umožnila odklad platby pro nájemníky v obecních bytech. Nájemci obecních bytů mohli do 30. září 2020 zažádat o splátkový kalendář. Pokud do té doby nezaplatili nájemné za příslušné měsíce, nebyli pokutováni ani jim nehrozila výpověď. V případě dotazů se mohli občané nadále obracet na telefonickou linku Kontaktního centra bydlení (267 093 225), které nepřerušilo svou činnosti.

Stav v roce 2020: Bytový fond svěřený MČ Praha 10 představuje stále jeden z větších obecních bytových fondů, tvoří cca 6 % všech bytů na území Prahy 10. Z  3304 je 260 bytů (tj. 7,9 %), které jsou dlouhodobě neobsazeny a jejichž využití je podmíněno rekonstrukcí. Oproti předchozímu roku se absolutní počet takových bytů snížil o 93 jednotek, percentuálně podíl na celkovém bytovém fondu klesl z 10,6 %, tj. o 2,7 %.

MČ Praha 10 zrychlila v roce 2020 s rekonstrukcemi bytů – zrekonstruováno bylo 139 bytů z vlastních prostředků městské části a 35 bytů z dotace MHMP. V roce 2019 se jednalo jen o 105 bytů, dotace přitom nebyly využity vůbec. Na rok 2021 je naplánována rekonstrukce 151 bytů (120 z vlastních prostředků MČ, 31 z dotace MHMP).

Pochopitelně však platí, že bytové potřeby obyvatel Prahy 10 převyšují její možnosti.