9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?

MČ Praha 10 finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem vytváří. MČ Praha 10 má zpracované zásady pro pronajímání bytů ve své správě a v těchto zásadách je pamatováno i na krizové byty pro oběti neštěstí (např. požár, povodeň).

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 dále disponuje ve svém rozpočtu s částkou, která je určena na akutní řešení situace klienta (např. nákup základních potravin). Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 velmi úzce spolupracuje s Úřadem práce ČR (finanční výpomoc v případě mimořádné události – živelné pohromy lze žádat dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů) a krizové situace klientů řeší individuálně. V případě potřeby MČ Praha 10 ve věci finanční pomoci obětem neštěstí spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy.

V rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb podporujeme rozsáhlou síť sociálních a návazných služeb, za jejichž pomoci je daná situace vždy individuálně a intenzivně řešena. Seznam těchto organizací je uveden na sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10.

Danému tématu se také věnuje “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” (Oblast 9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.2 Financování sociální péče a služeb).