8.3.5 Má městská část systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů?

Městská část disponuje systémem nástrojů pro prezentaci, propagaci a publicitu kulturních akcí. Na MČ Praha 10 zajišťuje oblast propagace oddělení tiskové, které je součástí Kanceláře starostky.

Web MČ Praha 10: MČ Praha 10 provozuje řadu tématicky zaměřených portálů, hlavní rozcestník se nachází na hlavní stránce webové prezentace úřadu.
Facebook Prahy 10: Facebook je již několik let pravidelně využívaným médiem k distribuci informací, sdílení a komunikaci s veřejností. K jednotlivým akcím jsou tvořeny události, případně jsou přes něj realizovány ankety. Aktuální počet fanoušků stránky Prahy 10 je kolem 15 800 „lajků“, což je nejvíce ze všech městských částí v Praze, které pro svou komunikaci používají facebook.

Instagram Prahy 10: uveřejňujeme především soutěže apod. Slouží především jako označování místa. Na Instagramu máme okolo 1 130 sledujících. 

Kalendář akcí – online: V kalendáři akcí, který je dostupný na webové stránce MČ Praha 10 jsou pravidelně zveřejňovány kulturní, společenské, sportovní a volnočasové akce, které jsou pořádané městskou částí Praha 10 nebo jiným subjektem. Zde je nutno konstatovat, že potenciál tohoto komunikačního nástroje není zcela využit. 
Kalendář akcí – tištěný: Kalendář akcí vychází také jako dvoustrana kulturního přehledu v tištěnýchměsíčních Praha 10. V měsíčníku se pravidelně mimo kalendáře prezentují úspěchy a události ze základních a mateřských škol, z dění v neziskových organizacích a z veřejného prostoru. V tomto médiu jsou publikovány články, fotografie a postřehy ze všech akcí na území Prahy 10. Toto periodikum je měsíčně distribuováno do cca 69 000 schránek a cca 6 000 ks zůstává k odběru na Úřadu MČ Praha 10, v informačních kancelářích a na akcích městské části. Měsíčník má běžně 24 stránek a je distribuován zdarma.
Promopanely – tzv. Forexy: Jedná se o stojany s výměnnou forexovou deskou, jehož rozměr je 1850 x 1250 mm. K dispozici je 40 forexů, během roku jsou několikrát přemísťovány po celém území městské části Praha 10 a slouží k propagaci akcí a informování veřejnosti.
Roznos do schránek: V případě vhodných akcí využívá městská část k distribuci pozvánek či informací způsob osobního roznosu do schránek domů.
Mobilní rozhlas: Rozesílání informačních zpráv pomocí SMS, mailů a mobilních upozornění na různorodé aktivity, pozvánky na kulturní a sportovní události a tp. Zároveň využíváme ankety. 

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.2 Praha 10 kulturnější, 8.2.1 Podporovat informovanost o významných osobnostech, historii a památných místech, 8.2.2 Podporovat kulturu po celém území Prahy 10). 

Kulturní akce a podporu lokální kultury akcentuje Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025 (2. Kultura v lokalitách: 2.4 Realizovat pomoc s propagací lokálních akcí včetně realizace souhrnného kalendáře akcí, 4. kulturní akce: 4.4. Zlepšovat propagaci kulturních akcí na území MČ Praha 10, a to včetně využití jiných než tradičních médií.).