8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části?

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, použitého i v jiných městech ČR. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a zaznamenává odpovědi dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Šetření bylo provedeno v ulicích městské části v průběhu května a června roku 2019 mezi vybranými obyvateli městské části.

Respondenti (obyvatelé starší 18 let) byli vybráni kvótním výběrem dle základních charakteristik (věk, pohlaví a místní část). Cílem bylo získat více jak 500 správně vyplněných dotazníků. Výsledky dotazníkového šetření jsou primárně zpracovávány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené CI2, o. p. s.

Výsledkem dotazníkového šetření je srovnatelné pozitivní hodnocení v oblasti kvality služeb (10 – nejvíce kvalitní až 0 – nejméně kvalitní): kino (6,9), knihovny (6,8), KD Barikádníků (6,6), Divadla (7,0). V hodnocení důležitosti jsou pro občany divadla a kino nejvíce důležité.

V roce 2019 proběhlo šetření poprvé. Plánujeme ho každé dva roky opakovat.