7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?

Na území MČ Praha 10 je kromě dětských hřišť pro veřejnost k dispozici rovnoměrně rozmístěných 15 veřejných sportovišť pro míčové hry a 22 veřejných fitness ploch (senior fitness, statické prvky). Jejich provozní doba je zpravidla od 1. dubna do 30. září od 8.00 hod. do 20.00 hod., od 1. října do 31. března od 9.00 hod. do 18.00 hod. Jejich správu a údržbu zajišťuje MČ Praha 10 jako i opravy mobiliáře a dalších prvků.

Ve Strašnicích je pro veřejnost otevřen velký areál Gutovka – správu a údržbu zajišťuje MČ Praha 10.

V Malešicích je hojně navštěvován a využíván multifunkční Park Malešice, který je ve správě MČ Praha 10, která také provádí údržbu a nutné opravy.

MČ Praha 10 má v plánu zpřístupnit všechna školní hřiště pro sportování veřejnosti pomocí tzv. kustodů, financovaných z rozpočtu škol nebo MČ Praha 10.

Budování cyklostezek a cyklotras zajišťuje TSK Praha ve spolupráci s MČ Praha 10, která předává TSK podněty občanů a spolupracuje s TSK po odborné stránce. Jejich údržbu zajišťuje TSK ovšem ne moc dobře, proto se na ní podílí i MČ Praha 10.