5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?

Ze střevních infekcí jsou ve statistikách dostupná data o akutních průjmových onemocněních bakteriemi r. Salmonela a Kampylobakter. Tato onemocnění jsou častou příčinou lokálních epidemií v různých kolektivech, zejména v letních měsících. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, vlastním zdrojem jsou nejčastěji infikované pokrmy především živočišného původu.

Počet evidovaných případů salmonelózy v Praze na 100 tis. obyvatel má ve sledovaném období mírně stoupající trend, shodný se stoupajícím trendem v celé ČR. V Praze se ovšem incidence udržuje po celou dobu sledování na nižší úrovni, než je celorepublikový průměr. Obdobná situace je u kampylobakteriózy, zde ale po roce 2016 dochází k poklesu potvrzených případů. Skutečný počet případů obou onemocnění je jistě vyšší, neboť do statistik jsou zahrnuta pouze onemocnění potvrzená laboratorně.

V absolutních počtech je hlášeno podstatně více onemocnění kampylobakteriózou. V posledních 5 letech je v Praze ročně potvrzeno okolo 1000 případů salmonelózy a přibližně dvojnásobné množství onemocnění kampylobakteriózou.