5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?

Navodná otázka 5.2.8

MČ Praha 10 uskutečnila v roce 2019 dotazníkové šetření v rámci zjištění “Spokojenosti občanů s místním společenstvím” v rámci dotazníku A1 sady ECI. Dotazník byl jeden z podkladů při tvorbě “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Z výsledků vyplývá, že z 500 respondentů většina hodnotí svůj zdravotní stav jako velmi dobrý nebo dobrý. Většina respondentů hodnotí kladně způsob života ve vztahu ke svému zdraví.