5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)?

V rámci rozpočtu mají školy v UZ finanční prostředky na rozvoj dětí, které využívaly na plavání, bruslení, preventivní aktivity (primární prevence, selektivní prevence apod.), sportovní aktivity, školy v přírodě apod. Z vyúčtování je zřejmé, kolik prostředků na tyto aktivity bylo použito. Kladnou stránkou je pravomoc ředitele školy rozhodnout, na co prostředky prioritně využije, může jednat operativně. Školy zřizované MČ Praha 10 využívají pro pobyt dětí ve školách v přírodě Horský hotel na Černé hoře, který je v majetku MČ Praha 10.

V základních školách v MČ Praha 10 se systematicky přistupuje popularizaci a uvádění do praxe zásad zdravého stravování a životního stylu. ZŠ Eden je zapojena v programu Škola podporující zdraví. Stala se příkladem pro ostatní v boji proti obezitě a podpoře zdravého životního stylu. 

Dále školy využívají aktivit externích organizací, které nabízejí screening řeči, zraku apod., setkání se záchranáři, hasiči, policií; zájmové aktivity dětí realizované ve školách podporující zdravý životní styl.

MČ Praha 10 zaujala úlohu garanta v oblasti zdraví ve školách zejména v souvislosti s proběhlou, resp. stále probíhající pandemií koronaviru, kdy došlo k systematickému šíření osvěty v oblasti hygieny (umývání rukou, správný způsob kýchání) atd. Součástí kampaně MČ je i leták do škol s názvem “Zdraví na jedničku” (v příloze).

Snahou MČ Praha 10 je také dbát na zdravé a vyvážené stravování dětí. Z tohoto důvodu Školní jídelna Praha 10, příspěvková organizace městské části, přibrala do svého týmu profesionálního kuchaře Jiřího Faltyse s praxí v pětihvězdičkovém hotelu ve Švýcarsku, nebo na letní olympiádě v Londýně v roce 2012. Nyní coby manažer kvality stravování pomáhá stálým kuchařům školních jídelen s přípravou pokrmů pro všech 13 základních škol a dbá na aktualizaci výrobních postupů a receptur, na školení personálu či sestavování jídelních lístků. Cílem je zlepšit kulturu stravování žáků a šíření osvěty zdravého stravování.

“Pětihvězdičkový” kuchař Prahy 10 v reportáži TV Nova