5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje?

Na území MČ Praha 10 se od roku 2017 nachází pouze nekuřácké provozovny, jak vyplývá ze zákona č. 65/2017 Sb. V souvislosti se zákazem kouření v restauracích a veřejných prostorách se samozřejmě objevily předvídané problémy v oblasti sousedské soužití. Zejména v posledních letech velmi turisticky vyhledávané ulici Krymská a před zdejšími provozovnami registruje MČ Praha 10 značný nárůst stížností místních obyvatel proti hluku po 22. hodině. Tyto přestupky buďto řeší strážníci Městské policie přímo na místě, nebo dále Oddělení bezpečnostního managementu ÚMČ Praha 10. Jen minimum případů se dostane až do fáze občansko-správního sporu.

MČ Praha 10 tuto otázku komplexně neřeší, avšak realizuje Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020. Mj. je zde terénní program pro děti a mládež, cílem kterého je předcházet sociálně rizikovému chování dětí a mládeže a s tím souvisejících problémů jako je vandalství, užívání návykových látek a jejich prodej aj. Další aktivitou na území MČ Praha 10 byla při příležitosti Světového dne bez tabáku, který každoročně vyhlašuje dne 31. 5. Světová zdravotnická organizace jako součást kampaně proti kouření, které dnes v ČR představuje jedno z nejvýznamnějších rizik, v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se konají (dále FNKV) osvětové akce pro širokou veřejnost. V roce 2020 se valná část všech akcí dle probíhajících vládních nařízení nekonala z důvodu zhoršené epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. ve FNKV akce neuskutečnily.