5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?

Městská část Praha 10 se dané problematice věnuje v rámci svých samosprávných projektů a dále podporuje osvětové akce prostřednictvím svého dotačního programu. Mezi významné akce zaměřené na podporu zdravého životního stylu patří:

 • Nordic walking lekce probíhaly v roce 2020 v Malešickém parku každou středu v měsících duben, květen (nerealizováno s ohledem situaci způsobenou Covid19), v červnu proběhly 2 lekce, v září a říjnu za rok 2020; poté akce přerušeny. Za rok 2020 bylo podpořeno 400 zájemců v MČ Praha 10
 • Kurzy trénování paměti pro seniory
 • Stejně jako v předchozích letech pořádá MČ Praha 10 opětovně kurzy trénování paměti. Kurz trénování paměti je určen osobám v seniorském věku, které se chtějí setkat v příjemném prostředí se svými vrstevníky, naučit se něco nového a posílit svou paměť. Každý běh se skládá z pěti hodinových lekcí a jeho kapacita je maximálně 15 osob.Od 16. 3. 2020 zhledem k situaci ohledně šíření koronaviru byly kurzy trénování paměti prozatím zrušeny. (pravidelně se konaly 1x týdně po dobu 1 měsíce pro jeden běh)
 • Počítačové kurzy pro seniory 12. 10. 2020 – Z důvodu vládních nařízení byly PC kurzy pro seniory prozatím zrušeny.
 • Plavání pro seniory 24. 9. 2020 – Na základě vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 16. 9. 2020 MČ Praha 10 zrušila MČ Praha 10 další lekce plavání pro seniory – ode dne 30. 9. 2020 dosud. Plavání mělo probíhat 2x v týdnu, z toho jednou pod vedením zkušeného trenéra. V roce 2019 bylo takto podpořeno 300 seniorů/1200 plavajících za rok bez ohledu na opakování seniorů. V roce 2020 bylo naplněno celkem 870 míst.

 • Jóga v Malešickém parku Den jógy v Malešickém parku (proběhl 22. 6. 2019) V roce 2020 akce proběhla a účast byla cca 240 účastníků za všechny kurzy.
 • Zážitkové kurzy první pomoci s Prahou 10 v roce 2019 byly realizovány celkem 6 kurzů s kapacitou 12 osob, celkem tak bylo v roce 2019 podpořeno 72 osob (z toho 12 bylo dětí) v roce 2020 bylo plánováno 4 kurzy s kapacitou 12 osob avšak s ohledem na epidemiologickou situaci byly realizovány pouze 2 kurzy. V roce 2020 tak bylo podpořeno celkem 24 osob.
 • Den IZS tento proběhl pouze v roce 2019, akce se zúčastnilo cca 450 návštěvníků, v roce 2020 akce nebyla realizována s ohledem na epidemiologickou situaci.

Dále MČ pořádá pro své občany oslav jubileí, výročí a oslavy, příběhy našich sousedů.

 • Podpora bezpříspěvkových dárců krve: MČ ve spolupráci s Českým červeným křížem pravidelně 2x ročně pořádá ve spolupráci s touto organizací slavnostní odpoledne věnované bezpříspěvkovým dárcům krve. V průběhu akce jsou předávány medaile za bezplatné odběry a upomínkové předměty. Slavnostního předávání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve se vždy účastní zástupci vedení MČ Praha 10 a zástupci ČČK.
 • Městská část pořádá akci Plave celá Desítka, což je plavecký maraton pro širokou veřejnost, který se koná v plaveckém bazénu SK Slavia Praha.
 • Dále byly realizovány akce: workshopy finanční gramotnosti; jak pracovat s chytrým telefonem (vždy 2x v týdnu po dobu jednoho měsíce)

Evidencemi o přesném počtu účastníků bohužel MČ (údajně) nedisponuje. Některé kurzy (např. trénování paměti pro seniory, PC kurzy a další) byly v roce 2020 s ohledem na vyhlášený nouzový stav a celkovou epidemiologickou situaci prozatímně zrušeny. Zároveň ale s postupným uvolňováním protipandemických opatření se Odbor kultury a projektů postupně navrací k ověřeným akcím na podporu zdraví a zdravého životního stylu (např. kurzy plavání).

V rámci podpory zdraví všech obyvatel vydávala MČ Praha 10 během největší pandemie tzv. zdravotnická desatera – např. o správné hygieně (viz příloha), která propaguje převážně na FB MČ Praha 10.

Další Preventivní osvětové akce se taktéž konají v rámci mateřských škol, základních škol a domovů pro seniory provozované zřízenou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (CSOP).

CSOP

CSOP provozuje kromě 3 domovů pro seniory (U Vršovického nádraží, Vršovický zámeček, Zvonková) také 5 klubů pro seniory (Karpatská, Na Louži, Počernická, Sámova a Zvonková). Tyto kluby se zaměřuji na podporu zdraví a aktivní trávení volného času seniorů na Praze 10 (přednášky, besedy, promítání, tréninky paměti, hudební odpoledne, šachy, bridž, deskové hry). Jen během ledna a února 2020 se v klubech konalo 196 akcí, kterých se zúčastnilo 3008 osob (průměrná denní návštěvnost byla tedy cca 15 osob). Od března byly všechny domovy uzavřeny, stejně tak i kluby.

Stejně jako v předchozích letech CSOP připravovalo i na rok 2020 celou řadu letních týdenních ozdravných pobytů s poznávacím programem na zajímavá místa ČR a také vánoční a silvestrovské pobyty. Zrealizovat se podařilo 9 letních pobytů – od července do září (mj. Vranovská přehrada, České Švýcarsko, Písecko, Jindřichohradecko, Nezdice na Šumavě, Luhačovice), kterých se zúčastnilo celkem 406 seniorů. Několik plánovaných pobytů, které se měly uskutečnit v květnu či červnu, případně v říjnu, bylo zrušeno, stejně jako později zimní rekreace.

CSOP po covidu

O akce, které aktivně podporují zdraví a zdravý životní stylklientů CSOP na Praze 10 je dlouhodobě vždy velký zájem a často se nedostává na všechny zájemce – bylo to tak před covidem, loni i letos (např. v r. 2018 se týdenních zájezdů zúčastnilo celkem 726 seniorů, v r. 2019 celkem 788 seniorů, loni – přes různá omezení, kvůli nimž musela být řada těchto zájezdů zrušena nebo přeložena na letošní rok – 406 seniorů, letošní rok není ještě uzavřen, zájezdy pokračují až do začátku října).

Jednodenních zájezdů (většinou se jich konalo 15 -16 za rok) se účastnilo každý rok kolem 1000 seniorů, a další stovky klientů chodily na vycházky. V klubech seniorů až do března loňského roku (pak byly kluby otevřeny už jen krátce a ne všechny) probíhala pravidelně cvičení na židlích se společností Senior Fitnes (každý týden se tato cvičení konala i v domově seniorů U Vršovického nádraží – kromě každodenních pravidelných cvičení zajišťovaných tamními pracovníky), letos (kluby jsou otevřeny od července) se bohužel zatím nepodařilo najít lektory, nikdo nechce začínat, protože se obává na podzim dalšího uzavření. Zájem veřejnosti o uvedené akce během let stoupal (loňský rok byl výjimečný, nemůže být východiskem k žádnému relevantnímu hodnocení, což částečně platí i o roce letošním, kdy do června byly aktivity nulové anebo značně omezené – od května se konaly pouze vycházky).

Co se týká akcí, zaměřených pasivně na podporu zdraví a zdravého životního stylu (přednášky, besedy s lékaři, farmaceuty, psychology a odborníky na zdravý životní styl) – snažíme se každý měsíc alespoň v jednom z našich klubů mít nějakou akci tohoto typu, zájem klientů je kolísavý, záleží na tématu i osobnosti lektora. Celkově lze ale říci, že zájem je v posledních letech setrvalý, výrazně nestoupá ani neklesá. (Přednášek se účastní v průměru 18 – 20 osob, v případě výrazně atraktivních témat ale až 35 osob.)

Účastníci akcí (veřejnost) samozřejmě veškeré naše aktivity hodnotí, převážně kladně (zejména aktivity zmiňované v prvním odstavci mají vesměs velmi pozitivní ohlas), přednášky apod. jsou někdy hodnoceny přísněji – záleží vždy na tom, jak zajímavě a srozumitelně lektor téma uchopí (někdy mají klienti výhrady vůči přílišné délce přednášek, obtížné srozumitelnosti apod.).

CSOP žádné aktivity, zejména ne ty, o něž je mezi veřejností největší zájem, v žádném případě nechce omezovat, naopak. I v letošním roce, který byl v 1. polovině tak nejistý, jsme se snažili alespoň na 2. pololetí naplánovat co nejvíce žádaných akcí (týdenní pobyty, zájezdy, vycházky), a to samé plánujeme na rok příští. Zároveň už nyní je domluvena řada termínů pro týdenní pobyty na rok 2022, zkoumají nové atraktivní lokality pro tento typ zájezdů. Stejně tak by v žádném případě neměla být ochuzena činnost klubů (pokud nepřijdou nějaká nečekaná vládní opatření), do jejichž programu chceme nadále zařazovat přednášky a jiné akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu, a chtěli bychom v klubech také obnovit pravidelná cvičení.