5.2.10 Další indikátory k tématu

MČ Praha 10 je zapojena do asociace Národní síť Zdravých měst ČR, kde sdílí zkušenosti a předává si příklady dobré praxe na tzv. školách NSZM (3 x ročně), na tématických seminářích nebo na výroční konferenci. Zároveň čerpáme příklady k realizaci z databáze NSZM, např.  Zdravotní plány, Dobrý praxe.

Zároveň byl v roce 2020 spuštěn projekt ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – tzv. Pacientský hub, který nabízí širokou nabídku služeb v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.