5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?

MČ Praha 10 nemá přímo zpracovaný zdravotní plán, neboť oblast zdravotnictví je v hlavním městě podřízena Magistrátu hl. m. Prahy. Podpůrný dokument před několika lety vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy o stavu zdraví obyvatel Prahy.

MČ Praha 10 má zpracován strategický dokument “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030 . Oblast zdraví je v něm zahrnuje pod cílem č. 5, jehož hlavním bodem je informovanost, spolupráce a osvěta v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví. Do budoucna by však MČ Praha 10 ráda zdravotní plán – ve spolupráci právě s Magistrátem hl. m. Prahy a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady – vytvořila v návaznosti právě na tuto oblast Strategického plánu.

MČ Praha 10 nicméně již nyní vyvíjí aktivity, které jsou zaměřeny na podporu zdraví a zdravého životního stylu: besedy pro zaměstnance, pro žáky zřizovaných ZŠ a MŠ či, Dny zdraví nebo programy v rámci Pacientského hubu, který MČ Praha 10 provozuje ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Zároveň odbor sociální, kam oblast zdravotnictví v rámci struktury ÚMČ spadá, má vypracovaný Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020.

Oblast zdraví a zdravotních služeb je řešena také v dalších koncepčních materiálech: Například v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 10 na volební období 2018 – 2022 je stanoven závazek „Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10.“