4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?

BESIP má zpracovanou Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011–2020. MČ Praha 10 v minulosti podpořila řadu aktivit směřující k prevenci dopravních nehod. Většina aktivit byla zaměřena na děti a mládež, mimo jiné:

Den s Besip Teamem Praha

Cílem bylo poučení dětí o bezpečném chování na silnicích i upozornění na nebezpečí, které v silničním provozu může nastat.

Bezpečné cesty do školy

Tento projekt dlouhodobě koordinuje sdružení Pražské matky. Děti se pod odborným vedením podílejí na přeměny nejnebezpečnějších míst z hlediska dopravy v okolí škol. V roce 2012 se do projektu zapojila ZŠ Švehlova. V letech 2016 a 2017 ZŠ Hostivař, Kozinova. V roce 2018 se do projektu Pěšky do školy zapojila ZŠ Brigádníků.

Kampaň „Nemyslíš, zaplatíš“

Městská část Praha 10 se připojila k části kampaně Ministerstva dopravy ČR „Nemyslíš, zaplatíš“, která je zaměřena na zlepšení bezpečnostní situace na českých silnicích. „Na celkem třiceti dětských hřištích ve správě Prahy 10 byly umístěny samolepky s upozorněním na správnou a bezpečnou přepravu dětí v osobních vozidlech.

Preventivní programy realizované Městkou policií Praha

Plánovaných akcí a přednášek na území MČ Praha 10 bylo v roce 2020: 648

Realizovaných jich bylo: 260

Nerealizovaných z důvodu protiepidemických opatření jich bylo: 388

Evropský týden mobility/Den bez aut

Akce byla plánována na rok 2020, ovšem v důsledku pandemické situace a nemožnosti uspořádat prezenční vzdělavací akce a workshopy byla tato akce odložena. V roce 2021 se osvěta v oblasti dopravy plánuje zařadit pod tzv. Dny zdraví.