4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro městskou část?

K zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro městskou část prozatím nedochází a lze to považovat za slabou stránku.