4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?

MČ Praha 10:

Metro a tramvaje:

V MČ Praha 10 denně MHD přepraví 428 479 cestujících. Za environmentálně šetrné vozy považujeme tramvaje (178 275 cestujících) a metro (72 837 cestujících). Na trase A metra je denně uskutečněno 522 spojů, na trase tramvaje 2 607 spojů.

Elektrobusy:

Na linkách 213 (Želivského – Nádraží Uhříněves) a 163 (Želivského – Sídliště Rohožník) je od září 2015 provozován 1 elektrobus s plně elektrickým provozem včetně topení i klimatizace. Nabíjení elektrobusu je kombinací nočního nabíjení v garáži prostřednictvím kabelu a průběžného nabíjení během provozních přestávek v autobusovém obratišti Želivského prostřednictvím pantografového sběrače a dvoupólového trolejového vedení.

Hl. město Praha

Velký potenciál a zároveň velkou výzvu představuje autobusová doprava, čítající řádově cca 1200 autobusů se spotřebou více než 30 mil. l nafty ročně. V tomto segmentu Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouhodobě aktivně sleduje a testuje technologické možnosti zejména v oblasti elektromobility nekolejové dopravy (elektrobusy, bateriové trolejbusy).

V současnosti je zpracovávána podrobnější koncepce elektrifikace autobusových linek v Praze, která bude založena především na podpoře rozvoje elektrifikace prostřednictvím bateriových trolejbusů (dynamického způsobu nabíjení – nabíjení za jízdy pod trolejí) a elektrobusů (statického nabíjení – nabíjení při stání vozidla). Obě technologie lze rozvíjet komplementárně tak, aby bylo možno využívat vzájemných synergií a synergií s rozsáhlou napájecí sítí tramvajové dopravy.

V současné době je v provozu pilotní testovací provoz dynamického nabíjení na lince 58 (Palmovka – Letňany), kde jsou testovány různé typy bateriových trolejbusů. V současnosti typ Škoda 30Tr SOR. Výhodou této technologie je především možnost elektrifikace téměř jakékoliv linky. Trolejové vedení není nutno realizovat v celé délce linky, ale pouze ve vybraných úsecích (např. ve stoupáních, nebo tam, kde se vytvářejí kongesce). Zbytek trasy jede vozidlo v režimu „na baterii“ a nepotřebuje žádnou další infrastrukturu. Tento způsob je vhodný především pro dlouhé páteřní tangenciální autobusové linky, které jsou obsluhovány často kloubovými vozidly ve velmi krátkém intervalu. Dopravní podnik hl. m. Prahy v současnosti připravuje rozvojový projekt elektrifikace autobusové linky 140 (Palmovka – Miškovice). V rámci projektu by mělo být realizováno trolejové vedení v cca 40 až 50 % trasy linky. Stávající naftové autobusy budou nahrazeny ekologickými kloubovými bateriovými trolejbusy.

Dalším pilotním projektem je testování elektrobusu se statickým způsobem nabíjení. V současné době je testován elektrobus SOR NS 12 na lince 109 (Palmovka – Dolní Počernice – VÚ Běchovice). Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje rozvojový projekt pořízení 14 standardních elektrobusů délky 12 m, které by měly být nasazeny na linku 154 (Strašnická – Koleje Jižní Město) a v obdobích nižších přepravních nároků rovněž na vybrané spoje dalších linek (např. linky 175). Součástí projektu je vznik nabíjecí stopy u metra Strašnická a nabíjecí infrastruktury v garáži Vršovice, kde by měly být elektrobusy deponovány.

Další rozvoj nekolejové elektromobility bude rozpracován v připravované koncepci elektrifikace autobusových linek v Praze.