4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?

Ekonomické nástroje jsou na území MČ Praha 10 využíványplošně.

Během roku 2020 byly zavedeny zóny placeného stání v k.ú. Vršovice, Vinohrady, Strašnice, Malešice, Strašnice. V létě 2021 se pak placené stání rozšířilo o do oblastí Zábehlice, Bohdalec, Michle).

Provozovatelem zón je hlavní město Praha, které zajišťuje fyzickou realizaci a zároveň stanovuje jejich pravidla fungování a cenovou politiku.

Výnos ze ZPS bude využit nejprve k úhradě vzniklých nákladů s jejich zavedením, následně budou výnosy pro MČ využity k navyšování parkoavcích kapacit, v prvé řadě prostřednictvím parkovacích domů. Akutálně jsou vytipovány 2 místa pro jejich zřízení:

  1. ulice Jahodová, Zahradní Město, za supermarketem Albert
  2. ulice V Olšinách, Strašnice, u supermarketu Billa

Celkové vyhodnocení zavedení ZPS proběhne až s určitým časovým odstupem od jejich zavedení na celé městské části.