4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?

Doprava v klidu

Doprava v klidu doposud byla řešena výhradně navyšováním počtu parkovacích míst na veřejných komunikacích stanovováním dopravního značení (snižování počtu jízdních pruhů ve prospěch pruhu parkovacího, ev. pro cyklisty, zavádění jednosměrného provozu, povolování stání v křižovatkách, částečně či úplně na chodníku). Přesto je parkovací kapacita nedostatečná a již ji nelze navyšovat tímto způsobem. Situace se stává neudržitelnou tím, že v Praze není zavedený jednotný systém zón placeného stání a vytlačováním parkování z jedné části po jeho zavedení způsobuje živelné neorganizované parkování v částech, kde zóny ještě nejsou zavedeny.

Podařilo se vybudování dvou parkovacích ploch mimo komunikace (Petrohradská, Sportovní) na pozemcích ve správě MČ Praha 10. MČ Praha 10 vydává pro občany tzv. Desatero, např. jak postupovat při ohlášení vraku v ulici, viz příloha. Toto propaguje na FB MČ Praha 10. 

Na území Prahy 10 se nachází tři P+R:

  • Skalka I (kapacita 63 míst),
  • Skalka II (kapacita 169 míst),
  • Depo Hostivař (kapacita 175 míst).

Na území Prahy 10 se nachází jedno K+R: 

  • Parkoviště K+R Plaňanská 

Hlavní město Praha připravuje navýšení kapacity parkoviště Depo Hostivař. Naopak, P+R ve Ždánické ulici bylo jako nevyužívané po několika měsících „zkušebního“ provozu Magistrátem hl. m. Prahy zrušeno.

Aktuální situace s parkováním v rámci MČ Praha 10 je dlouhodobě neudržitelná. Proto městská část aktualizovala v 2018 dopravní studii řešení dopravy v klidu. Na základě odborného posouzení vedení radnice rozhodlo o zavedení zón placeného stání na území městské části, a to usnesením ZMČ ze dne 24.6.2019.

Realizace ve dvou etapách právě probíhá, v roce 2020 byla zprovozněna I. etapa, zbytek bude dokončen v roce 2021:

  • etapa I: území MČ Praha 10 severně od trati ČD Praha hl. n. – Praha Hostivař, v provozu
  • etapa II: území MČ Praha 10 jižně od trati ČD Praha hl. n. – Praha Hostivař, v přípravě

Aktuální obsazenost parkovišť P+R v hl. městě Praze lze nalézt na stránkách Technické správy komunikací Praha.

Parkoviště B+R (přijeď na kole a jeď) jsou součástí většiny pražských P+R u stanic metra, na území MČ Praha 10 se jedná o 2 lokality – u stanice metra Skalka (linka A) a u stanice metra Depo Hostivař (linka A). Více informací o zpoplatnění parkovišť P+R a B+R je umístěno na stránkách pražské integrované dopravy.

Koncepce cyklistické dopravy v Praze je k nalezení na portále hl. města Praha.

Chodníkový program

Technická správa komunikací i nadále akceptuje požadavky městské části a realizuje i souvislejší opravy chodníků a vozovek z vlastních prostředků, které byly v posledních letech ze strany města jako vlastníka komunikace výrazně navýšeny.