10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území městské části)?

MČ Praha 10 spolupracuje s řadou ekologických organizací, mezi nimiž je i Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr. Spolupráce probíhá vždy spíše na konkrétních projektech, není tedy dlouhodobá a systematicky pojatá. V minulosti zde například proběhlo školení učitelů základních škol MČ Praha 10 na téma hospodaření s vodou.

Dlouhodobě spolupracuje například s Českým svazem ochránců přírody, Lesy hl. m. Prahy či EKODOMOVem, které se pravidelně zapojují do ekoosvětových prvků v rámci každoročního Dne Země v Malešickém parku, který MČ Praha 10 pravidelně spolupořádá, eventuálně i na farmářských trzích na Kubánském náměstí.

Mateřské a základní školy, zřizované MČ Praha 10, jsou dále zapojeny do mnoha programů environmentální výchovy, které realizují následující organizace:

  • Mezinárodní program Ekoškola
  • M.R.K.E.V, Mrkvička
  • Lesy ČR, Lesy hl. m. Prahy
  • EKODOMOV

  • Záhony pro školy
  • RECYKLOHRANÍ – projekt MŠMT
  • Zelená Nina

Na území MČ Praha 10 se také nachází Dům dětí a mládeže “DůmUM”, jenž realizuje aktivity v rámci kampaně Den Země, účastní se kampaně Ukliďme Česko a pořádá další environmentálně výchovné aktivity.