10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.

Vedle výše zmíněných projektů MČ Praha 10 navazujících na Klimatický závazek hl. m. Prahy z roku 2019 řeší otázky změny klimatu ve městě také Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, a to v oblasti 5, strategický cíl: 10.2 Lokálně reagovat na změny klimatu.

MČ Praha 10 pravidelně každý rok v dubnu spolupořádá – ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, místní občanskou iniciativou Naše Malešice a mnoha dalšími organizacemi – osvětový Den Země v Malešické parku. Program akce je vždy založen na osvětových aktivitách v oblasti změny klimatu nejen na lokální, ale i na národní a celosvětové úrovni, a to pro všechny věkové kategorie občanů.

V roce 2020 se plánovaný 17. ročník Dne Země nemohl uskutečnit z důvodu vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii COVID-19, v roce 2021 byl Den Země přesunut až na září, a to pod názvem “Den s přírodou alias Den země“.

Dále například: