10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem?

MČ Praha 10 je od roku 2016 členem Národní sítě Zdravých měst ČR, jejíž činnost v rámci programu Zdravé město je mezinárodně certifikována Organizací spojených národů – Světovou zdravotnickou organizací.

Mateřské školy, jakožto příspěvkové organizace MČ Praha 10, jsou zapojeny do projektu Adopce na dálku.

  • MŠ Vladivostocká – adopce holčičky z Indie
  • MŠ V Rybníčkách – adopce holčičky z Ugandy
  • Dvě MŠ jsou také zastoupeny v mezinárodní platformě eTwinning a jedna v organizaci OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire = Světová organizace pro předškolní výchovu).

Základní školy, též jako příspěvkové organizace MČ Praha 10, jsou zapojeny do následujících aktivit:

  • ZŠ Nad Vodovodem – od roku 2006 účast na mezinárodním ekologickém vzdělávacím projektu Ekoškola, v roce 2010 získala titul Ekoškola
  • ZŠ Brigádníků – realizuje projekt Sněhuláci pro Afriku, adopce chlapce z Indie

  • ZŠ Eden – má zřízený Nadační fond, spolupracuje na projektech UNICEF

MČ Praha 10 je také zapojena do tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP II), který umožňuje využít zejména výzev z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, čerpání finančních prostředků na vzdělávání pedagogů ve školách i předávání zkušeností mezi nimi, což podporuje jejich síťování a udržitelný rozvoj ve vzdělávání.