10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?

MČ Praha 10 v současné době přímo nepodporuje zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu.

MČ Praha 10 má však navázaná dlouhodobá partnerství se třemi středoevropskými zeměmi EU, kdy se podařilo skompletovat všechny země tzv. Visegrádské čtyřky. Mezi partnerská města MČ Praha 10 patří slovenský Prešov, maďarská Nyíregyháza a polské Jaslo. MČ Praha 10 průběžně usiluje o prohlubování této spolupráce tak, aby byla vzájemně výhodná pro obě strany. V prosinci 2019 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 jako projev solidarity poskytnutí finančního daru 250 000 Kč městu Prešov, a to za účelem zmírnění dopadů výbuchu plynu v panelovém domě v Mukačevské ulici.

Ve svém vůbec prvním strategickém plánu si MČ Praha 10 v oblasti 10 Globální odpovědnost stanovuje strategický vytyčila cíl “Partnerství k udržitelnému rozvoji”. Pro jeho naplňování jsou stanoveny projekty jako:

  • Navázání partnerství s municipalitou v rámci tzv. rozvojových zemí
  • Zvyšování povědomí o principech etického obchodu

Během léta 2021 navázala MČ Praha 10 komunikaci s její excelencí Naomi Ribbon Mosholi, velvyslankyní Jihoafrické republiky v České republice, jejíž ambasáda sídlí přímo na katastrálním území MČ Praha 10 – Vinohrady. Paní velvyslankyně poskytla do měsíčníku Praha 10 a aktuální jednáme o možnostech meziobecního partnerství Jihoafrické republiky a MČ Praha 10 a současně s tím i podpory zahraniční rozvojové spolupráce.

Některé školy pod MČ Praha 10 mají navázanou spolupráci v rámci E-Twinningu, projektu Erasmus, Šablon apod. se zahraničními školami (ne rozvojovými). Naše školy jsou navštěvovány delegacemi ze zahraničí – pod záštitou organizace OMEP apod. V jedné ze škol je realizován projekt Rodiče dětem – přednášková činnost o životě v jiných zemích ze strany cizinců, kteří se do ČR přistěhovali. Některé školy se zapojují do sbírek Fond Sidus. MČ Praha 10 pravidelně 10. března vyvěšuje vlajku Tibetu, čímž vyjadřuje svou podporu a připomíná výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959.