1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části?

K regeneraci existujících brownfields je přistupováno systematicky, vzhledem k jejich rozsáhlosti na území MČ Prahy 10 převážně přípravou územně plánovacích podkladů směřujících k jejich znovuvyužití. Kupříkladu byla zpracována Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice.

Problematický v případě brownfields může být rozdílný pohled městské části a hlavního města Prahy na funkční využití daného území, který následně komplikuje zpracování předmětné dokumentace a její pozdější uplatňování v praxi. Výše uvedené se projevilo při snaze o zpracování územní studie průmyslové zóny Malešice, jejíž vznik nebyl, právě z důvodu rozdílného pohledu městské části a hlavního města Prahy na funkční využití tohoto území, umožněn.

Průmyslová zóna Malešicea Posuzování vlivu na kvalitu života

MČ Praha 10 vede pod označením brownfields tato větší území, převážná většina není v majetku MČ Praha 10:

 • Malešická průmyslová zóna
 • Bohdalec x Slatiny
 • část objektu a území Koh-i-noor
 • Rezervy pro městský okruh, t.j. u Depa Hostivař a území Švehlova
 • Hagibor
 • oblast u Seřadiště
 • Drážní promenáda

Data IPR Praha:

 • Územní plán – funkční využití ploch – 4 322 ha
 • Současný stav využití území – 25 932 ha
 • USES – 12 966 ha
 • Platný územní plán – 8 644 ha

Co se týká postupu MČ při případních jednáních o využívání brownfiledů na jejím území, tak tam, kde existuje zpracovaná podkladová studie (např. uvedená US BSBS), se MČ Praha 10 při svých rozhodováních v dotčeném území řídí těmito strategickými dokumenty. Do budoucna není vyloučena tvorba strategie využívání brownfieldů se zohledněním dosavadních poznatků v oblasti  industriálního dědictví.