1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?

MČ Praha 10 vypisuje na projekty veřejných prostor a staveb vyzvaná poptávková řízení.

Otázka architektonických soutěží je popsána v bodě 1.6.1 – „NOVÝ EDEN – DŮM PRAHY 10“.

Zásadu, že zpracovatel projektové dokumentace vykonává pro MČ Praha 10 autorský dozor, uplatňuje městská část v maximální možné míře. Aktivní účast zástupce zpracovatele projektové dokumentace během realizace záměru je pro městskou část nezbytná. Pokud by tomu tak nebylo, hrozí nebezpečí ztráty části kvality odvedené práce a možných neautorských zásahů do díla v průběhu jeho realizace ze strany dodavatelské firmy.

V době uplynulé byl využit autorský dozor např. při realizaci záměru Revitalizace předprostoru parku Grébovka autorem návrhu PROJEKTOR s.r.o. Tento trend má KHA ambici si udržet za účelem zachování kvalit návrhu v pokročilých fázích realizace.