1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

Partnerství na úrovni MČ Praha 10

 • spolupráce se školami a školskými zařízeními nejen zřizovanými MČ Praha 10 – projekt MAP,
 • spolupráce s neziskovými organizacemi při pořádání kulturních a sportovních akcí, finanční podpora akcí pořádaných pro veřejnost,
 • spolupráce s organizacemi při komunitním plánování sociálních a návazných služeb,
 • spolupráce s občany na participativním rozpočtu, v roce 2019 se uskutečnil již 4. ročník,
 • spolupráce s občany při realizaci nízkonákladových projektů ke zkvalitnění veřejného prostoru podaných do Zásobníku na míru – Partnerství pro Prahu 10,
 • spolupráce s kulturními aktéry při tvorbě Koncepce kulturní politiky ke zjištění jejich potřeb,
 • spolupráce se sportovními kluby a organizacemi ke zjišťování jejich potřeb Partnerství na úrovni hl. m. Prahy,
 • spolupráce s vysokými školami, např. ČVUT při zapojení studentů architektury do tvorby studií revitalizace různých území Prahy 10, prezentace jsou pořádány ve Středisku územního rozvoje na Úřadu MČ Praha 10,
 • intenzivní spolupráce s hl. m. Praha – IPR Praha nad rozvojovými oblastmi,
 • spolupráce s organizacemi působícími v Praze v oblasti např. vzdělávání, kultury, sportu při realizaci jejich aktivit na území Prahy 10,
 • spolupráce při tvorbě Strategického plánu MČ Praha 10 pro období 2020-2030.
 • spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi v rámci konkrétních projektů či oblastí (např. Ministerstvo zdravotnictví – Pacientský Hub, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – centralizace pohotovostní služby na území MČ Praha 10)

Partnerství na národní úrovni

 • MČ Praha 10 je členem Národní síti Zdravých měst ČR od roku 2016, dochází tak ke sdílení zkušeností s dalšími městy a přenosu dobré praxe,
 • zapojení do Benchmarkingové iniciativy dochází k porovnání se s městy cca o velikosti 70 tis. obyvatel v různých oblastech veřejné správy.

K synergii dochází převážně v oblastech

 • finanční: dotační programy MČ Praha 10, participativní rozpočet, zásobník projektů na míru,
 • spolupráce, komunikace, partnerství: na úrovni komisí Rady MČ Praha 10 a výborů Zastupitelstva MČ Praha 10, v roce 2019 bylo zřízeno oddělení strategického rozvoje a participace, které zajišťuje zapojení občanů do tvorby a realizace „Strategického plánu MČ Praha 10“ a veřejných projednání na různá rozvojová témata,
 • v oblasti kulturní, školské, sociální.

Specifickou formu partnerství nabízí též „City development“. MČ Praha 10 vytvořila metodiku a podmínky pro spolupráci a partnerství s developery a jejich finančním zapojením do rozpočtu městské části a to nejen formou finančních prostředků, ale také realizací projektů nebo jejich částí ve veřejném prostoru, a zejména s ohledem na potřeby občanské vybavenosti a udržitelného rozvoje.