1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?

MČ Praha 10 zveřejňuje na svých webových stránkách Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákona o svobodném přístupu k informacím a souhrnné informace o provedených kontrolách a jejich výsledcích zadané období a to na základě zákona č. 255/2012 Sb., Zákona o kontrole (kontrolní řád).

Výroční zprávy příspěvkových organizací MČ Praha 10 jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných organizací. Základní školy vypracovávají výroční zprávy v souladu se školským zákonem (předkládají je schválení školské radě) a následně je výroční zpráva zveřejněna na webových stránkách.

Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendy 21 RMČ Praha 10 projednává každoročně Plán zlepšování programu “Praha 10 – Zdravá městská část a místní Agenda 21”.