1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?

V rámci ekologické odpovědnosti jsou v prostorách Úřadu MČ Praha 10 a v dalších objektech v majetku městské části přijímána následující opatření:

  • v budovách úřadu je tříděn odpad vč. biodpadu,
  • byl omezen tisk materiálů pro jednání zastupitelstva a rady,
  • papírové produkty, u kterých je to možné, pořizuje úřad z recyklovaného papíru.
  • nahrazují se postupně (při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné,
  • při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i spotřeba elektrické energie výrobku,
  • při rozšiřování autoparku úřadu jsou preferovány elektromobily,
  • pro zabezpečení přepravy na území hl. m. Prahy mají zaměstnanci Úřadu MČ Praha 10 k dispozici elektrokolo.

Zkraje funkčního (volebního) období 2018-2022 začaly být na Úřadě MČ Praha 10 také výrazně eliminovány jednorázové plasty. Zcela se přestaly kupovat balené vody, pořídily se karafy na kohoutkovou vodu – a to jak pro běžný chod ÚMČ, tak pro oficiální zasedání jako je např. Zastupitelstvo MČ. V létě 2019 se pak MČ Praha 10 oficiálně zapojila do národní kampaně Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Dost bylo plastu“, významně by tak měla být posílena role environmentální odpovědnosti úřadu a jím zřizovaných organizací. Rada MČ mimo to také schválila komplexní soubor konkrétních opatření ke snížení spotřeby jednorázových plastů, obalů a odpadů na úrovni městské části a uložila tajemníkovi ÚMČ implementovat schválená opatření do každodenního chodu ÚMČ.

UŽ #DOSTBYLOPLASTU NA ÚŘADĚ MČ PRAHA 10

MČ Praha 10 také v oblasti odpadového hospodářství nově spolupracuje s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze – měl by být realizován „audit nakládání s odpady“ ze strany Úřadu i zřizovaných organizací. Městské část za tyto činnosti neplatí, jedná se o benefit v rámci projektu podpořeného z OP VVV, kde je řešitelem Česká zemědělská univerzita.