1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí?

MČ Praha 10 má zavedenou celou řadu komunikačních kanálů, efektivní způsob komunikace je zakotven i v systému řízení kvality podle ISO 9001.

Na úrovni samosprávy probíhají

 • jednání Zastupitelstva městské části,
 • jednání Rady městské části,
 • porady vedení městské části,
 • jednání výborů Zastupitelstva městské části,
 • jednání komisí Rady městské části,
 • videokonference.

V rámci Úřadu se konají

 • porady vedoucích odborů s tajemnicí MČ Praha 10,
 • porady jednotlivých odborů,
 • videokonference.

Kromě pravidelných porad tajemníka s vedoucími odborů a porad jednotlivých odborů také probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty za účasti politického vedení radnice, interních pracovníků úřadu i externistů.

Pro interní komunikaci v rámci úřadu jsou využívány formy

 • osobní kontakt,
 • intranet pracovníků Úřadu MČ Praha 10,
 • agendový systém E-spis, Agendio a Ginis a DMS pro správu dokumentů,
 • programové vybavení systému Office,
 • mobilní telefon,
 • pevná linka,

Pro komunikaci s občany se využívají

 • osobní kontakt (včetně návštěv občanů v domácnostech),
 • pravidelná setkání občanů s vedením radnice,
 • webové stránky a dílčí portály,
 • měsíčník Praha 10
 • sociální sítě,
 • venkovní promopanely, nástěnky,
 • call centrum pro vyřizování požadavků a dotazů,
 • participační setkání,
 • informační SMS a e-maily,
 • online platformy (zejména nová Desítková fóra)