Studie: Nová Skalka

(6. 5. 2021) Desítka se zaměřuje na zdejší lokalitu, protože si zaslouží péči a zkvalitnění veřejných prostranství. Z pohledu vlastnických vztahů se jedná o velice složité území. Městská část v jeho centru nemá takřka žádné pozemky – ty v okolí metra Skalka vlastní Dopravní podnik hl. m. Prahy, některé další patří soukromým subjektům. Především proto je nutné, aby všichni aktéři a místní obyvatelé našli společný názor na další rozvoj zdejšího území. Napomůže to realizaci kvalitních veřejných prostranství s jasně definovaným centrem, ve kterém především místní obyvatelé rádi tráví volný čas.

Stanovili jsme si strategii …

V rámci Generelu veřejných prostranství z roku 2016 byla lokalita v okolí Skalky vytipována jako plocha, kde je nutné jednotlivé záměry v území koordinovat a zaměřit se na podobu veřejného prostoru.

… a tu začínáme naplňovat

Připravujeme Dílčí generel veřejných prostranství Skalka, jehož cílem je stanovit podmínky pro rozvoj a revitalizaci veřejných prostranství. Proměnu území také přinese vítězný projekt Mojí stopy – “Nový park Skalka” navržený místními obyvateli. Jeho realizace je na spadnutí.

Řešíme území…

Řešená lokalita je vymezená ulicemi Dubečská, Nedvězská, Pod Strání, Přetlucká, Křenická, Jevanská, Vyžlovská a Žernovská.

Zapojte se

Připravili jsme pro vás komentovanou vycházku s UNIT architekty, zpracovateli studie. Vycházka se uskuteční 26. 5. od 17:00. Sraz u informačního kontejneru na Skalce.

Od 26. 5. do 17. 6. 2021 se také můžete zapojit do ankety, ve které se ptáme: Jak území na Skalce užíváte? Která místa zde máte rádi a která vám radost zrovna nedělají? Jaké služby v místě využíváte a které vám zde chybí?

Studie: Nová Skalka

Desítka se zaměřuje na zdejší lokalitu, protože si zaslouží péči a zkvalitnění veřejných prostranství. Z pohledu vlastnických vztahů se jedná o velice složité území. Městská část v jeho centru nemá takřka žádné pozemky – ty v okolí metra Skalka vlastní Dopravní podnik hl. m. Prahy, některé další patří soukromým subjektům. Především proto je nutné, aby všichni aktéři a místní obyvatelé našli společný názor na další rozvoj zdejšího území. Napomůže to realizaci kvalitních veřejných prostranství s jasně definovaným centrem, ve kterém především místní obyvatelé rádi tráví volný čas.

Stanovili jsme si strategii …

V rámci Generelu veřejných prostranství z roku 2016 byla lokalita v okolí Skalky vytipována jako plocha, kde je nutné jednotlivé záměry v území koordinovat a zaměřit se na podobu veřejného prostoru.

… a tu začínáme naplňovat

Připravujeme Dílčí generel veřejných prostranství Skalka, jehož cílem je stanovit podmínky pro rozvoj a revitalizaci veřejných prostranství. Proměnu území také přinese vítězný projekt Mojí stopy – “Nový park Skalka” navržený místními obyvateli. Jeho realizace je na spadnutí.

Řešíme území…

Řešená lokalita je vymezená ulicemi Dubečská, Nedvězská, Pod Strání, Přetlucká, Křenická, Jevanská, Vyžlovská a Žernovská.

Zapojte se

Aktuálně pro vás připravujeme anketu a komentovanou vycházku po území, sledujte naše webové stránky www.praha10.cz/strategie.