Strategie pro Desítku a její vliv na životní prostředí (SEA)

(29. 1. 2020) Strategie pro Desítku je v současné době posuzována z hlediska jejího dopadu na životní prostředí. I vy se k oznámení můžete vyjádřit. Nyní je oznámení umístěno na úřední desce Městské části Praha 10, a to od 28. ledna do 17. února 2020.

Plné znění oznámení je k dispozici zde na portálu České informační agentury životního prostředí (CENIA).

CO JE TO SEA?

“Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Proces posuzování vlivů koncepcí zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů obsažených v koncepcích na životní prostředí.” (Ministerstvo životního prostředí, 2020)

Více o procesu SEA naleznete zde.