Společně ukliďme Prahu 10

Oficiální termíny dobrovolnického úklidu na celonárodní úrovni jsou sobota 26.3.2022: https://uklidmesvet.cz/ a sobota 2.4.2022: https://www.uklidmecesko.cz/ 

Dobrovolnická úklidová akce má v Praze 10 již dlouhou tradici. Akce se každoročně účastní několik stovek dobrovolníků, většinou místních obyvatel, kteří se připojují k některé z úklidových skupin. Tradičními lokacemi úklidu jsou Malešický les, Trojmezí, les na Bohdalci, plochy podél Botiče, oblast Slatin či Sedmidomky, okolí Hamerského rybníka a další plochy. Akce je součástí aktivit Praha 10 bez odpadu.

Vlastní úklidové akce můžete nahlašovat přes webový portál https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/jakSeZapojit/ nebo https://uklidmesvet.cz/chci-organizovat-uklid/registracni-formular/ . Pokud chcete zorganizovat úklidovou akci s podporou radnice MČ Praha 10 pak podmínkou jeho uspořádání je, že bude probíhat na veřejně přístupných plochách a prostranstvích, ideálně ve vlastnictví města či jiné veřejnoprávní instituce.  S dohledáním vlastnických vztahů budeme nápomocni.

Radnice nabízí součinnost s poskytnutím úklidových prostředků, pracovních pomůcek, svozem odpadu či přistavením kontejneru, případně i vytipováním místa pro realizaci úklidu. Pro bližší domluvu využijte kontaktní email:  bezodpadu@praha10.cz .

Nevyhovují-li Vám oficiální termíny, a přesto byste se rádi zapojili? Určitě není problém vyrazit uklízet i kdykoliv jindy. V případě požadované podpory ze strany radnice využijte pro domluvu výše uvedený emailový kontakt.

2021
S ohledem na celospolečenskou situaci, která neumožňovala svolávání hromadných akcí, se letošní úklidy uskutečnily spíše formou výzvy na osobní či rodinnou zaangažovanost do úklidu. Dopředu bylo vytipováno několik lokalit, kde se každý mohl do úklidu zapojit. Koordinátoři těchto úklidových lokací si mohli na radnici vyzvednout pytle a rukavice. Někteří z nich zřídili tzv. pytlomaty, tedy místo, kde byly pytle na odpad k dispozici a kde většinou byly odkládány nashromážděné odpadky.  Hlavní motto desítkového úklidu bylo „Pojďme společně, i když zvlášť, zbavit Desítku odpadků, aneb každý pytel se počítá“.

2020
Jarní úklid byl bohužel z důvodu začátků pandemie nemoci covid-19 zrušen. Podzimní úklid se konal v termínu celosvětového úklidového dne v měsíci září.

2019 – 2014 a dříve
Akce Ukliďme svět má na Praze 10 silnou historickou tradici. Již od roku 1999 ji zde pravidelně (i za podpory MČ) organizují zdejší ochránci přírody. V letech 2014 až 2019 probíhaly dobrovolnické úklidy již jako akce Společně ukliďme Prahu 10 a to ve spolupráci MČ s místní iniciativou Společně pro Desítku.

Další možnosti zapojení

MČ podporuje i dobrovolnické úklidy mimo hlavní úklidový den, pokud někdo o spolupráci požádá, např. i využitím firemních dobrovolníků. Nejčastějšími organizátory akcí jsou pak (převážně desítkové spolky). Subjekty, se kterými pravidelně či nárazově probíhá spolupráce při organizaci úklidových lokací: 01/14 ZO ČSOP “Natura, quo vadis?” – pravidelné úklidy v Malešicích; Junák – český skaut, středisko Scarabeus Praha, z. s. – úklidy v lokalitě Sedmidomky; AVE Pražské komunální služby a.s. – zajištění svozu odpadu, poskytnutí kontejnerů; Český svaz ochránců přírody (centrála z Michle) – úklidy v oblasti mokřadu Slatiny; Na Slatinách, z.s. – úklidy v okolí mokřadu Slatiny; Koalice o. s. Trojmezí – úklid v oblasti Trojmezí; Nová Akropolis – úklidy v oblasti Strašnic; Maltézská pomoc, o.p.s. – úklidy v okolí Edenu (zapojení osob bez domova); aktivně se zapojují i některé místní politické subjekty.

Koordinátoři národních dobrovolnických úklidových kampaní:

Ukliďme svět www.uklidmesvet.cz

Ukliďme Česko www.uklidmecesko.cz

Tresh Hero www.trashhero.cz