Společně ukliďme Prahu 10

V letošním roce se opět zapojujeme akcí “Společně ukliďme Prahu 10” do národních kampaní “Ukliďme svět” a “Ukliďme Česko”. Dobrovolnická úklidová akce má v Praze 10 již dlouhou tradici. Akce se každoročně účastní několik stovek dobrovolníků, většinou místních obyvatel, kteří se připojují k některé z úklidových skupin.

Dobrovolnické úklidy budou probíhat na několika místech. V sobotu 25. 3. v oblasti Bohdaleckého lesa nebo v lokalitách Sedmidomky a Slatiny. V pátek 31. 3. jsou připravené úklidy ve Vršovicích podél železniční tratě v okolí zastávky Praha-Eden. V sobotu 1. 4. se bude uklízet v Malešickém lese, na Trojmezí, kolem Botiče v Záběhlicích a ve Vršovicích, v prostoru budoucí Drážní promenády ve Strašnicích, u Hamerského rybníka nebo v lese při ulici Rabakovská.

Vlastní úklidové akce můžete nahlašovat přes webový portál https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/jakSeZapojit/ nebo https://uklidmesvet.cz/chci-organizovat-uklid/registracni-formular/ , případně se do již nahlášené akce zapojit.

Pokud chcete zorganizovat úklidovou akcí s podporou radnice MČ Praha 10 pak podmínkou jeho uspořádání je, že bude probíhat na veřejně přístupných plochách a prostranstvích, ideálně ve vlastnictví města či jiné veřejnoprávní instituce. S dohledáním vlastnických vztahů budeme nápomocni.

MČ Praha 10 nabízí součinnost s poskytnutím úklidových prostředků, pracovních pomůcek, svozem odpadu či přistavením kontejneru, případně i vytipováním místa pro realizaci úklidu. Pro bližší domluvu využijte kontaktní email: bezodpadu@praha10.cz .

Nevyhovují-li Vám oficiální termíny, a přesto byste se rádi zapojili? Určitě není problém vyrazit uklízet i kdykoliv jindy. V případě požadované podpory ze strany radnice využijte pro domluvu výše uvedený emailový kontakt.

Proběhlé ročníky:

2022

V jarním období roku proběhlo 16 úklidových akcí a zúčastnilo se jich cca 300 lidí. Uklízelo se tradičně v Malešickém lese, v lokalitě Trojmezí, v prostoru budoucí drážní promenády, na Slatinách, na několika místech ve Vršovicích či třeba v lesích na Bohdalci nebo při ul. Rabakovská a Pod Bohdalcem. Pro potřeby úklidu bylo celkem využito 6 ks velkokapacitních kontejnerů, které bezplatně poskytla svozová společnost AVE Pražské komunální služby. Celkem bylo svezeno cca 6,5 tun odpadu.

Na podzim se úklid uskutečnil v šesti lokalitách, konkrétně při ulicích Malešická, Sedmidomky, Nad Elektrárnou, u Depa Hostivař, v Bohdaleckém lese a v prostoru bývalé železniční tratě ve Strašnicích. Akce se účastnila necelá stovka dobrovolníků a svezeno bylo cca 2,5 tuny odpadu. 

2021
S ohledem na celospolečenskou situaci, která neumožňovala svolávání hromadných akcí, se letošní úklidy uskutečnily spíše formou výzvy na osobní či rodinnou zaangažovanost do úklidu. Dopředu bylo vytipováno několik lokalit, kde se každý mohl do úklidu zapojit. Koordinátoři těchto úklidových lokací si mohli na radnici vyzvednout pytle a rukavice. Někteří z nich zřídili tzv. pytlomaty, tedy místo, kde byly pytle na odpad k dispozici a kde většinou byly odkládány nashromážděné odpadky.  Hlavní motto desítkového úklidu bylo „Pojďme společně, i když zvlášť, zbavit Desítku odpadků, aneb každý pytel se počítá“.

2020
Jarní úklid byl bohužel z důvodu začátků pandemie nemoci covid-19 zrušen. Podzimní úklid se kolem v termínu celosvětového úklidového dne v měsíci září.

2019 – 2014 a dříve
Akce Ukliďme svět má na Praze 10 silnou historickou tradici. Již od roku 1999 ji zde pravidelně (i za podpory MČ) organizují zdejší ochránci přírody. V letech 2014 až 2019 probíhaly dobrovolnické úklidy již jako akce Společně ukliďme Prahu 10 a to ve spolupráci MČ s místní iniciativou Společně pro Desítku.

Další možnosti zapojení

MČ podporuje i dobrovolnické úklidy mimo hlavní úklidový den, pokud někdo o spolupráci požádá, např. i využitím firemních dobrovolníků. Nejčastějšími organizátory akcí jsou pak (převážně desítkové spolky). Subjekty, se kterými pravidelně či nárazově probíhá spolupráce při organizaci úklidových lokací: 01/14 ZO ČSOP “Natura, quo vadis?” – pravidelné úklidy v Malešicích; Junák – český skaut, středisko Scarabeus Praha, z. s. – úklidy v lokalitě Sedmidomky; AVE Pražské komunální služby a.s. – zajištění svozu odpadu, poskytnutí kontejnerů; Český svaz ochránců přírody (centrála z Michle) – úklidy v oblasti mokřadu Slatiny; Na Slatinách, z.s. – úklidy v okolí mokřadu Slatiny; Koalice o. s. Trojmezí – úklid v oblasti Trojmezí; Nová Akropolis – úklidy v oblasti Strašnic; Maltézská pomoc, o.p.s. – úklidy v okolí Edenu (zapojení osob bez domova); aktivně se zapojují i některé místní politické subjekty.

Koordinátoři národních dobrovolnických úklidových kampaní:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je malovani-uklidme-Cesko-1024x403.png.

Ukliďme svět www.uklidmesvet.cz

Ukliďme Česko www.uklidmecesko.cz

Tresh Hero www.trashhero.cz