Sociální a návazné služby v Praze 10 se budou rozvíjet podle nového plánu, schválilo ho zastupitelstvo. Do realizace se může zapojit každý zájemce

(26. 1. 2021) MČ Praha 10 má střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na svém území. Dokument zpracovaný na období 2021 – 2024 včera schválilo Zastupitelstvo desáté městské části. Desítka si v něm, ve spolupráci s občany a místními neziskovými organizacemi ze sociální oblasti, stanovila osm priorit, které bude konkrétně naplňovat prostřednictvím akčních plánů. I nadále bude rozšiřovat spolupráci sociálního a bytového odboru směrem k dluhovému poradenství, nově začne letos fungovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Střednědobá strategie rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb vznikla metodou komunitního plánování, kterou MČ Praha 10 využívá již od roku 2004. „V praxi to znamená, že na plánování se podílí triáda tvořená městskou částí, poskytovateli a občany. Služby poskytované jednotlivými aktéry na sebe tak mohou dobře navazovat a doplňovat se. A samozřejmě lze velmi efektivně reagovat na okamžité potřeby lidí, pro něž jsou určené,“vysvětluje Michal Kočí (Piráti), radní pro sociální oblast. „Sociální služby může časem potřebovat každý z nás či našich blízkých. Zapojit se do tvorby jejich sítě může opravdu každý – uživatel, nezisková organizace či ten, kdo má o problematiku seriózní zájem.“

Městská část komunikuje s širokou paletou občanů a organizací pravidelně, například v roce 2019 se jednání pracovních skupin celkem zúčastnilo (i opakovaně) přibližně 300 účastníků, úřad má navázanou spolupráci se stovkou poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Registrované sociální služby a služby návazné významně podporuje také prostřednictvím každoročně vyhlašovaného dotačního programu. Sama radnice v uplynulých dvou letech nastavila úzkou spolupráci sociálního a bytového odboru. Již v červnu 2019 otevřela kontaktní centrum bydlení. „To funguje jako centrální poradenské místo pro osoby v bytové nouzi. Pracovnice centra lidem poradí například s vyplněním žádosti o obecní byt, a v případě potřeby předají kontakt na poradnu, právníka či konkrétní oddělení úřadu práce. Nadále chceme služby Centra rozšiřovat směrem k prevenci dluhů,“popisuje radní Kočí.

Velký důraz bude městská část v tomto roce věnovat prioritnímu cíli „Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy“. U Botiče nově otevře nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. „Tato bezplatná služba bude fungovat jako prevence proti sociálnímu vyloučení. Zkušení odborníci budou systematicky pracovat s dětmi a dospívajícími, kterým nabídnou zázemí k smysluplnému využití volného času a pomoc s řešením jejich problémů,“říká Michal Kočí.

Terénní či pobytové služby (tři domovy seniorů, dva domovy se zvláštním režimem) pro seniory koordinuje na celém území městské části její příspěvková organizace, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP). Kromě toho Desítka spolupracuje se 46 poskytovateli, kteří pečují o seniory a osoby s různým druhem zdravotního postižení.

Více o sociální oblasti a komunitním plánování sociálních a návazných služeb lze nalézt na portálu https://desitkapomaha.cz/