Školní parlamenty vyrazily na Vysočinu

Desítkový Dům UM (Dům dětí a mládeže) připravil pro zástupce školních parlamentů tradiční akci – výjezd mimo Prahu do areálu Tři studně na Vysočině. Akce se konala ve dnech 12. – 15. 5. a zúčastnilo se jí 33 dětí z Prahy 10, Prahy 15 a Prahy 22. Mezi nimi i 13 zástupců našeho Školního fóra. 

Cílem akce bylo děti hravou formou naučit novým dovednostem, které využijí jak ve škole, tak v životě. Program byl zaměřen zejména na vlastní prezentaci, sociální interakce a zdravé sebevědomí. Nechyběly však ani témata jako je zastupitelská demokracie a její orgány.

Na výjezdu byla za účasti koordinátorek z oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10 dále rozpracována témata (sport, bioodpad na školách, školní jídelny a bezdomovectví), která si Školní fórum určilo jako svoje priority. 

Děkujeme Dům UM za organizaci výjezdu a všem účastníkům za skvělé diskuse a dobře odvedenou práci.