Setkání s podnikateli k tématu parkování a zóny placeného stání

(11. 11. 2020) Proběhlo první setkání s podnikateli k tématu parkování a zóny placeného stání. Desítka si klade za cíl navázat vzájemnou spolupráci městské části s podnikatelským sektorem, která tu doposud chyběla.

Cílem prvního setkání bylo seznámit podnikatele z Prahy 10 s plánem na zavedení zón placeného stání v Praze 10. Setkání proběhlo 5. listopadu 2019 v sále Zastupitelstva MČ Praha 10.

Jaká témata jsme diskutovali?

  • Proč MČ Praha 10 k zavedení zón přistoupila
  • Harmonogram zavádění zón
  • Vyhodnocení stavu parkování a návrh na etapizaci zavádění zón
  • Oficiální ceník parkovacích oprávnění a karet
  • Cenová pásma a navrhované hodinové sazby
  • a další.

Ke stažení

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE