Říjnový sněm žáků v Olešské 

(12. 10. 2023) Druhé setkání Sněmu žáků Desítky v tomto školním roce se odehrálo 11. 10. 2023 na ZŠ Olešská. Na programu bylo schvalování stanov sněmu, volba nového vedení a příprava velké akce Mladé fórum, která Sněm čeká 12. 12. 2023 ve Vzletu.

Nejprve proběhla debata k pozměňovacím návrhům ve stanovách, které se týkaly usnášeníschopnosti Sněmu, nebo počtu radních. Všechny návrhy byly nakonec přijaty a finální verzi stanov naleznete zde.

Druhým bodem schůzky byly volby, mluvčími sněmu pro školní rok 2023/2024 zvoleni Nikola Hamanová a Vít Vachta, radními se stali Ondřej Školný, David Vlček a Petr Korbel.

Společně pak Sněm připravil šest okruhů pro diskuse na Fóru mladých: veřejný prostor, doprava, zelená Desítka, naše školy, bezpečně ve dne i v noci a kultura a sport.

Další schůze je naplánována 8. 11. 2023 a budeme se na všechny těšit v prostorách ÚMČ Praha 10.